Warm Buffet

Warm Buffet Min 10 p

chafing dish incl.


°Fine: 1 hoofdgerecht, 1 bijgerecht, 2 soorten groentjes € 22,00/pp

°Style: 2 hoofdgerecht, 2 bijgerecht, 4 soorten groentjes € 25,60/pp

°Royal: 3 hoofdgerecht, 3 bijgerecht, 5 soorten groentjes € 29,00/pp